3. Rimpels op de Vijverde Educatieve Vijver 


Niet alles is simpel

De beginperiode wordt anders dan men zich had voorgesteld. De formule van gemengd beheer garandeerde een grote inspraak, maar de doorstroming tussen de Raad van Bestuur en de leiding ter plaatse was niet vloeiend. De Raad van Bestuur moeide zich met de uitwerking, typisch voor een startende organisatie. Af en toe stokte de voortgang omdat de betrokken partijen het over bepaalde punten niet eens waren. In die prille beginperiode was er geen operationeel plan en ook geen personeelsplan. Het geroemde ‘gemengd beheer’ had zo zijn kinderziekten. Omdat de overheid, vertegenwoordigd door ambtenaren van het Bestuur voor Jeugdvorming, en de vertegenwoordigers van het vrije jeugdwerk van de verschillende strekkingen altijd samen beslisten, waren er heel wat vergaderingen nodig. 

Walter Otten vroeg mij een keer: “Hoe hou jij dat vol met al die zeveraars?” Was hier een autoritaire burgemeester aan het woord? Ik antwoordde: “Ja Walter, maar ik moet hier de vrede bewaren, ik wil geen conflicten.” En daarom was het contract met precieze bepalingen van rechten en plichten zo belangrijk. Revolutionair was dat de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme moest zien rond te komen met de inkomsten van verhuur en verkoop. De overheid zou de investeringen voor de infrastructuur financieren. (KP) 

Make a Free Website with Yola.