1. het Engels Kamp

De strijd van De Seranno resulteert in een flinke hap uit BAD 3.

De strijd voor de bestemming van BAD 3 was soms hevig. Politici die in Brussel door Karel Peeters en Paul De Broe werden beschouwd als redelijke mensen, bleken echte kemphanen te zijn eenmaal terug thuis in de Kempen. De initiatiefnemers hadden af te rekenen met verschillende obstakels uit de drie gemeenten Tielen, Lichtaart en Kasterlee, die op weg waren naar een fusie. Het electorale klimaat stuwde eisen en protesten op tot een dam van verzet.

De burgemeester van Tielen (nu deelgemeente van Kasterlee) was erg boos en voelde zich bedrogen omdat allerlei beloften of wat hij daarvoor liet doorgaan, zoals het openstellen van de weg door het domein om zo een directe verbinding te vormen tussen Kasterlee en Tielen en het ter beschikking stellen van een brandweerwagen aan de gemeente, volgens hem niet werden ingelost.
Doorheen BAD 3 loopt een weg. Vroeger was dat een aarden weg. Nu wordt die weg op de Hoge Rielen 'Middenweg' genoemd. Het was een mogelijke rechtstreekse verbinding tussen Tielen en Kasterlee. De Seranno en andere politici maakten er een erezaak van die weg als verkeersweg open te stellen. 

Dat was onredelijk omdat het domein daardoor zwaar gehypothekeerd zou worden. In een poging om de anderen te overtuigen, reed Paul De Broe verschillende keren met de auto rond het domein om vast te stellen hoe gering de tijdwinst zou zijn door de centrale weg voor het verkeer open te stellen. Maar het was lastig om de plaatselijke politici, onder aanvoering van De Seranno, te overtuigen: 

"Het erge was dat die kornuiten al aan hun inwoners hadden beloofd om die weg (terug) te openen. We hebben niet toegegeven. Uiteindelijk hebben we de noordelijke tip van het domein afgestaan om de gemeentelijke weg aan de noordkant van het 
domein af te buigen richting Kasterlee. [1]" (PDB) 

Eenzelfde analyse maakt Edgard Wollaert:

"De Seranno! Verschrikkelijke discussies heb ik daarmee gevoerd, samen met Johan Fleerackers, de toenmalige kabinetschef op Cultuur. De Seranno had wellicht al één en ander aan zijn kiezers beloofd: nu de militairen daar weg zijn, zullen Tielen en Kasterlee een rechtstreekse verbinding krijgen door het vroegere militaire domein. Daar hebben wij ons echt tegen verzet: over ons lijk, dat zal niet gebeuren! We hebben de grote woorden niet geschuwd, we zegden zelfs dat hij dan eerst zijn kinderen mocht laten verongelukken op die verkeersweg door het domein! Verschillende jaren later heeft Ludo De Schryver, die toen directeur was, het idee opgevat om het 'Tejater' een stuk op de middenweg te laten bouwen zodat voor eens en voor altijd duidelijk werd dat de middenweg géén verkeersweg was of zou worden."
 (EW) 

[1] Ter hoogte van Loods 319 aan de Rielenkapel. 
Make a Free Website with Yola.