1. het Engels Kamp

Erfpacht 

Politici van de drie gemeenten Tielen, Lichtaart en Kasterlee gooiden nog meer olie op het vuur door een deel van BAD 3 op te eisen. Vooral Lichtaart droomde van een sportcentrum. De zuidwesthoek van BAD 3 was daarvoor een perfecte locatie. Via een erfpachtcontract van 77 jaar werd aan de fusiegemeente Kasterlee de kans geboden om voor de inwoners een degelijke sportinfrastructuur aan te bieden met ondermeer voetbalvelden voor de jeugd van Lichtaart. Oorspronkelijk zou deze sportinfrastructuur ook kunnen gebruikt worden door de gebruikers van het centrum, maar in de praktijk is daar niets van gekomen.


De Hoge Rielen volgens het Gewestplan 


Links onderaan, in de stippellijnen, het bedoelde stuk. 


Make a Free Website with Yola.