2. een nieuwe Lente, een nieuw Jeugdcentrum


 

Wuivende rokken als vlaggen in de wind

Als de overheid een initiatief neemt waar bouwen aan te pas komt, duurt het meestal een hele tijd eer de uitwerking ervan zichtbaar wordt. Dat heeft onder andere te maken met de wetten op de overheidsinvesteringen. In het geval van BAD 3 en de omvorming tot de Hoge Rielen moest er nog een hele prelude afgewerkt worden van het overdragen van gebied en het getouwtrek dat we hoger  beschreven. Het is opmerkelijk snel dat Rika De Backer-Van Ocken op 3 april 1977 het domein officieel opent, ook al is er op dat ogenblik slechts een heel beperkt deel van het domein operationeel. De toenmalige minister van Cultuur en voorzitter van het ministerieel comité voor Vlaamse aangelegenheden (wat nu 'minister-president' heet) kwam naar Lichtaart.

De houten plaat die daarnaar verwijst, staat aan de hoofdingang van de Hoge Rielen, links van de grote luifel aan het drinkfonteintje. foto Jos Janssens


"Ik zie haar daar nog op de oude schietstand staan met haar wuivende rokken, het was april, nog redelijk koud. De jongens van de Katholieke Landelijke Jeugd te paard waren er om het evenement op te vrolijken. (GV)

Gildard Van de Water was in die tijd burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Kasterlee die werd gevormd door Tielen, Lichtaart en Kasterlee. Omdat hij met ziekteverlof was, werd Walter Otten als eerste schepen de vervangend burgemeester. 

"En zo was ik aanwezig toen minister De Backer in april 1977 het domein officieel opende. Ik mocht haar 'sacoche' vasthouden tijdens haar speech.(WO)

"Ze (Rika De Backer) zei me: Karel, ge hebt er heel hard voor gewerkt. Hier zijn nu de sleutels, zorg er goed voor en zie dat Hoge Rielen binnen de drie jaar open is. Maar weet dat er geen volk voor is en geen centen." (KP) 

De naam "de Hoge Rielen" werd gekozen omdat de straat waar BAD 3 aan grensde zo heette, maar ook en vooral omdat deze naam een goede plaatsbeschrijving was.

Volgens Patrick Van Looy, schoonbroer van Karel Peeters, houdt de naam 'Rielen' verband met ‘ril’ en dit is synoniem voor 'beekje'. Het zou de streek van de beekjes zijn. Rielen was vroeger een gebied van heide en vennen dat door ontginningen, ontbossing en ruilverkaveling werd opgewaardeerd tot landbouwgebied.


 

Make a Free Website with Yola.