Organisaties

KJR
De Katholieke Jeugdraad (KJR) is een overlegplatform van 24 Vlaamse, christelijk-geïnspireerde jeugdorganisaties.
In 1964 werd deze koepel opgericht door de Vlaamse bisschoppen, als autonoom overleg- en discussieorgaan van de katholieke jeugdorganisaties.
 

Make a Free Website with Yola.