Organisaties

BJV
 
Het Bestuur voor Jeugdvorming staat bij de publieke opinie bekend als een subsidiërende administratie: het erkent meer dan 1.000 verenigingen en deelt jaarlijks enkele honderden miljoenen uit.
Toch is hiermee de kous niet af, want van langsom meer werpt het BJV zich op als een dienstverlenend bestuur, dat volgens zijn mogelijkheden – mankracht en financiën -inhaakt op allerlei vragen en behoeften van de jeugd in het algemeen en het jeugdwerk in het bijzonder. 

Make a Free Website with Yola.