Actoren

Paul De Broe
Paul De Broe
Paul De Broe (°1938) was secretaris en van 1969 tot 1974 ook voorzitter van de CVP-jongeren.
In de tijd van de aankoop van BAD 3 was hij kabinetsmedewerker op Cultuur. Van 1973 tot 1974  trad hij op als adviseur voor Jeugdzaken en Sport bij minister Chabert en van 1974 tot 1976  als adviseur voor Jeugdzaken en  Musea bij minister De Backer
Van 1976 tot 1985 was hij hoofdinspecteur-directeur en van 1985 tot 2002 inspecteur-generaal van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Van 1978 tot 1980 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ - het beherend orgaan van de Hoge Rielen - dHR) en van 1980 tot 1982 directeur van het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond in Amsterdam. 

Vanaf 1983 werd hij lid van de vrijwilligersploeg. Al snel gaf hij de aanzet tot het oprichten van een eigen vrijwilligersbestuur, 'het geweten' genaamd. De bedoeling was dat vrijwilligers zichzelf zouden organiseren en op die manier geen extra 'organiseringslast' zouden leggen op het gewone beheer. Deze werkwijze is uitzonderlijk in de vrijwilligerswerking maar vooral: het lukte zeer wel!
 

Make a Free Website with Yola.