Actoren

Bruno Claesen

Bruno Claesen (BC) was van 1978 tot 2002 en opnieuw van november 2010 tot juni 2012 de penningmeester van ADJ. Tegelijkertijd was hij van 1980 tot 1996 inspecteur bij het Bestuur Jeugdvorming. Van 1985 tot 1989 werkte hij op de cultuurcel van het kabinet en van 1996 tot 2000 was hij staflid bij de secretaris-generaal van Cultuur. Verder was hij ook nog van 1999 tot 2002 directeur van het Fonds Culturele Investeringen.

02/07/2015 

Make a Free Website with Yola.