Bijlage

Arrondissementscommissaris
Een arrondissementscommissaris is een Belgisch ambtenaar die fungeert als adjunct van de provinciegouverneur. Hij wordt benoemd door de gewestregering en draagt zorg voor de politionele veiligheid en de bevolking in zijn ambtsgebied. Sommige arrondissementscommissarissen houden eveneens toezicht op het taalgebruik in bestuurszaken in een aantal taalgrensgemeenten.

Bijlagen 

   Arrondissementscommissaris 
   BAD 3
   de Statuten van ADJ
   het Erfpachtcontract
   het Contract
   het Cultuurpact
   verslag v/h 1ste vrijwilligersverblijf
   
door Guido Vereecke
   Voorzitters en Beheerders van ADJ
   Synopsis van het structuurplan
   
voor het gebied Tielen-Kasterlee-Turnhout,
    september 1971-74

   Foto's
   Brief van Minister Jos De Saeger
   aan Chirojeugd Vlaanderen
   Brief van Minister Jos Chabert
    aan Guido Vereecke
   Brief van Minister Frans Van Mechelen
    aan Guido Vereecke
   Plannetje van BAD 1, 2 en 3   Make a Free Website with Yola.