Proloog


 

1975 

In 1975 wordt er beslist dat BAD 3 een 'jeugdcentrum' zal worden. Ondertussen waren er drie jaren verstreken sinds er voor het eerst over gesproken werd.

We hebben wel wat getwijfeld om deze geschiedenis op te schrijven. Wie zou er interesse voor hebben? Het besef dat men later misschien zou willen weten hoe het allemaal in zijn werk was gegaan, leek ons een goede reden. 

Het jeugdwerk, dat wel eens met het etiket idealisme wordt bedacht, had een groot aandeel in de verwerving van dit domein. Maar idealisme en juridische rompslomp gaan niet gemakkelijk samen. Zonder het pionierswerk van enkele figuren uit de administratie en de politiek, zou het nooit gelukt zijn om van BAD 3 een domein voor de jeugd te maken.

Bovendien kijk je op afstand van jaren op een andere manier naar de dingen, wellicht zelfs juister, of in de woorden van Walter Otten, eertijds burgemeester van Kasterlee: “Ik weet nog wel dat destijds in de vijftiger jaren, toen er werd onteigend om van die gebieden militair territorium te maken, er grote betogingen waren. Als jonge gast heb ik daar natuurlijk in meegelopen. Maar als ik daar nu op terugkijk dan denk ik: wat liep ik daar te doen? Het is immers dankzij de Ministeries van Defensie en Cultuur dat we hier een zevenhonderd hectaren ongeschonden gebied hebben dat voor altijd beschermd is. Mijn conclusie is dus dat er in je leven af en toe zaken zijn waarin je je kan vergissen. Of nog anders gezegd: wat eerst ongelukkig lijkt, blijkt achteraf soms een groot geluk.” 

Karel Peeters, één van de grondleggers van de Hoge Rielen, drukte ons tijdens het interview (zie verder) op het hart dat het domein veertig jaar geleden een revolutionair project was. Ook dat is reden genoeg om verhalen bij elkaar te brengen.  

Eerder dan de talrijke feiten en gegevens over het domein de Hoge Rielen op te sommen, willen we het proces in beeld brengen. Met plezier zullen we hier en daar belangrijke gegevens precies en geverifieerd vermelden, maar het verhaal gaat voor.

De feiten en gegevens over het domein de Hoge Rielen vind je ook op deze website. 

Er zullen ook overzichtelijke schema’s te vinden zijn over alles wat te maken heeft met de evolutie van een jeugdcentrum als de Hoge Rielen (de evolutie van de infrastructuurplannen, de evolutie van de bedrijfsregeling voor de natuur, de personeelsleden doorheen de jaren, de bestuurders, de gasten op het domein, de relaties met de omgeving en de ruimere politieke context die invloed had op de groei van de Hoge Rielen).


 

Make a Free Website with Yola.