Proloog

Proloog

   Proloog
   1975
   Inspiratoren en pioniers

   Levende geschiedenis
     en administratief proces

 

Het trilven 

Levende geschiedenis en Administratief proces 

In deze beschrijving komt de lezer een en ander te weten over de processen die aan het werk waren om 230 hectaren (van de oorspronkelijke 250) natuurschoon in de Kempen zowel te conserveren als te ontwikkelen: de tweepolige basis die garant zal staan voor het samenleven van mens en natuur.

Nieuwe maatschappelijke thema’s doken op. Zo moest er aandacht geschonken worden aan het milieu. Wat met de evoluties in cultuur en architectuur? Wat met de toenemende regelgeving en met het verzet hiertegen?

Het ontstaan en de groei van de Hoge Rielen is een boeiende, levende geschiedenis, maar tegelijk komt het administratieve proces in beeld. Dat is wel eens muf en saai, maar niet meer dan dat het geval is bij iemand die het huis van zijn dromen bouwt. Ook voor die droom zijn er funderingen nodig, architecten, een notaris en een ambtenaar,die het in een kadastrale legger zal noteren. En aan alles zal er een factuur vasthangen. Dat maakt dit droomhuis daarom niet minder boeiend. Bij de Hoge Rielen gaat het niet om een huis, maar om een groot domein, dat toebehoorde aan het Ministerie van Defensie. De weg van de overdracht naar het Ministerie van Cultuur was geplaveid met stapels dossiers en langs die weg stonden zowel supporters als bewakers. De lezer krijgt een inzicht in de problemen waarvoor de bevlogen stichters stonden.

Niet alle details van een geschiedenis zijn even mooi. Naast schitterende verwezenlijkingen zijn er pijnlijke passages. Het is zoals het ondernemen van een lange tocht: er komt wel eens een kiezelsteentje in je schoen terecht en je moet soms door een hevig onweer. Maar wie passioneel op tocht gaat, vertrouwt erop dat de zon zal terugkeren, dat het beloofde land straks zichtbaar wordt.

Men zegt wel eens dat het kennen van de geschiedenis nodig is om eruit te leren, om het een volgende keer beter te doen. Men mag dat uitgangspunt huldigen al is dat niet meteen onze pretentie. We hebben gewoon kennis en opinies willen bundelen voor diegenen die erin geïnteresseerd zijn. We hebben geprobeerd het verhaal niet te veel op te smukken en het is mogelijk dat bepaalde meningen te sterk zijn belicht. Verschillende actoren die we de teksten lieten lezen, stelden ons echter gerust en spraken hun herkenning uit.
Make a Free Website with Yola.